Rozpoczęcie regularnych treningów i zapisów na nich od 11 września 2023!

 

pierwszy trening za darmo, zapisy bezpośrednio na treningach – wpisowe 100 zł

  • Zapisanie się do Klubu polega na podaniu danych kontaktowych instruktorowi i uiszczeniu wpisowego w wysokości 100 zł oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Centrum (poniżej).
  • Nowy adept otrzymuje skrypt z wymaganiami na stopnie szkoleniowe karate. Poza tym u trenera możliwe jest zakupienie dodatkowych materiałów szkoleniowych (Podręcznik DVD, książka).

Zajęcia dwa razy w tygodniu na pięciu obiektach

  • W terminie do dwóch tygodni od zapisania się należy opłacić składkę członkowską, która wynosi 450 zł za 2 miesiące i uprawnia do udziału w zajęciach odbywających się we wszystkich sekcjach karate WCK w Warszawie. Ktoś, kto dołącza w drugim miesiącu zbierania składki płaci 230 zł za ten miesiąc. Opłaty za treningi są jednakowe bez względu na to, ile dni świąt jest w danym miesiącu. Nie zmieniamy ich przez cały rok szkolny. W drugim tygodniu ferii zimowych oraz w czasie wakacji letnich organizujemy treningi w ramach możliwości i zainteresowania uczestników. W wakacje nie zbieramy opłaty dwumiesięcznej.
  • Opłaty zbierane są w cyklach dwumiesięcznych, poczynając od września po 450 zł przed rozpoczęciem danego cyklu (nie później niż w pierwszym tygodniu cyklu). Można ich dokonywać gotówką lub przelewem na konto Klubu.
  • Opłaty OPEN za uprawianie kilku sztuk walki (np. karate i chanbara czy jujitsu MMA) są zbierane analogicznie po 700 zł za dwa miesiące.

Specjalne zniżki

  • Opłata za cały rok szkoleniowy ze zniżką 10%. Jeśli ktoś chce zapłacić za cały szkoleniowy rok: wrzesień 2023 – czerwiec 2024 to płaci przelewem 2025 zł albo za opcję OPEN (uprawianie kilku sztuk walki) 3150 zł.
  • Ponowna oferta opłaty ze zniżką. Do 15 listopada oferujemy zniżkę  10% dla osób, które chcą zapłacić od listopada do czerwca, a wcześniej opłaciły poprzednie miesiące. Za treningi listopad 2023 – czerwiec 2024 opłata zniżkowa wynosi 1620 zł (opcja open 2520 zł).
  • Zniżka dla trzeciej i czwartej osoby z najbliższej rodziny. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty, w ramach której trzeci i czwarty członek ćwiczącej w Klubie rodziny są zwolnieni ze składki członkowskiej – trenują gratis.

Formy płatności

  • Składki dwumiesięczne za karate można płacić u trenera – hanshi Tomasza Piotrkowicza lub przelewem na konto Warszawskiego Centrum Karate do końca pierwszego tygodnia miesiąca rozpoczynającego okres płacony:
  • 93 1090 1753 0000 0001 0166 1597
  • podając imię, nazwisko ćwiczącego, sztukę walki – karate i dzielnicę, na której ćwiczy.
  • Trenujący karate na Saskiej Kępie oraz na Gocławiu płacą na konto Europejskiego Stowarzyszenia Budo także do końca pierwszego tygodnia miesiąca rozpoczynającego okres płacony:
  • 39 1050 1025 1000 0090 7425 3551
  • Tak samo ćwiczący u nas kilka sztuk walki płacą składkę open na powyższe konto Europejskiego Stowarzyszenia Budo.

Trening personalny

  • W tygodniu w godzinach przedpołudniowych i w weekendy prowadzimy zajęcia indywidualne. Ze względu na wysokie kwalifikacje naszych trenerów, tematyka zajęć obejmuje wiele aspektów sztuk walki. Od walki wręcz i walki w parterze po użycie pałki czy broni białej.
  • W celu uzyskania szczegółowych informacji i ustalenia terminu zajęć prosimy o kontakt drogą telefoniczną bądź przez e-mail.

Karnet OPEN

Egzaminy na stopnie

  • Dwa, trzy razy do roku w Warszawskim Centrum Karate organizujemy egazaminy na stopnie potwierdzające klasę zdobytych umiejętności, zwane popularnie pasami. Dzięki temu ćwiczący mają możliwość sprawdzić zarówno swoje postępy fizyczne, jak i dyspozycję psychiczną.
  • Koszt egazminów na stopnie uczniowskie od 10. do 4. kyu to 100 zł. Opłata egzaminacyjna w przypadku wyższych stopni uczniowskich (3-1 kyu) wynosi 200 zł. Opłaty egzaminacyjne, tak jak i przedpłaty na obozy sportowe wpłacamy na konto Europejskiego Stowarzyszenia Budo.

Obozy sportowe

  • Obozy letnie i zimowe odbywają się pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Budo, często z udziałem gości z innych klubów z kraju i zagranicy. Letnia Akademia Karate odbywa się w czasie wakacji letnich.  Nie są to kolonie i odbywają się w ośrodkach o wyższym standardzie niż kolonijne. Na obóz dzieci trenujące karate w wieku do 10 lat muszą jechać z rodzicami, dziadkami albo opekunem. My dostarczamy opiekuna – trenera dla młodzieży w wieku 11 – 17 lat. Co kilka lat zmieniamy lokalizację obozu. Ostatnie dwie Akademie miały miejsce w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Dźwirzynie, nad samym morzem. Poprzednie obozy rekreacyjno-sportowe prowadziliśmy w bardzo ładnych ośrodkach w górach, nad morzem, na Mazurach, a także w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Obozy te przeznaczone są zarówno dla pojedynczych osób uprawiających karate, jak i dla całych rodzin. Staramy się zapewniać dość komfortowe warunki, bardzo dobre odżywienie i urozmaicone zaplecze sportowe. Stąd na nasze obozy przyjeżdżają też goście z innych klubów, nawet z zagranicy. Wykwalifikowana kadra instruktorska pod kierunkiem hanshi Tomasza Piotrkowicza 9. dan – prekursora karate w Polsce oraz shihana Michała Piotrkowicza 6. dan – mistrza świata w karate prowadzi urozmaicone i ciekawe treningi, także dla rodziców, których dzieci trenują w Centrum.
  • Zimowy Obóz Samurajów prowadzony jest w czasie ferii zimowych, w pierwszym tygodniu ferii warszawskich. Mamy do dyspozycji komfortowe ośrodki wczasowe i  hotele położone w górach, gdzie uprawiamy także sporty zimowe – narciarstwo, łyżwiarstwo, saneczkarstwo. Od kilku lat obozy te odbywają się w Wiśle, w hotelu z basenem, sauną i jacuzzi.

Seminaria

  • Co pewien czas (zwykle co roku) gościmy wybitnych japońskich mistrzów sztuk walki. Podczas ich wizyt odbywają się seminaria – cykle treningów i spotkań, na które przyjeżdżają goście z innych klubów z Polski i zagranicy. Udział w międzynarodowym seminarium karate i kobudo potwierdzony jest specjalnym certyfikatem, podpisanym przez mistrzów prowadzących oraz pamiątkowymi zdjęciami. Hanshi Piotrkowicz ćwiczy i przyjaźni się z wieloma wybitnymi ekspertami japońskich sztuk walki budo: karate, jiu-jitsu, kobudo, kenjutsu, battodo. Stąd wiele wizyt japońskich sław karate, takich jak mistrzowie: Ochi, Marutani, Arakawa, Imura, Imamura, Kubota, Demura, Okuyama. Ostatnie seminaria, które organizował w Warszawie to: karate i jiu-jitsu z Takemasa Okuyama 10. dan oraz  battodo z Mitsuhiro Saruta 10. dan i battodo oraz iaido i battodo z Yoji Yamanaka 8. dan. O terminie i kosztach udziału w seminarium adepci Warszawskiego Centrum Karate są powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Międzynarodowe turnieje

 • Warszawskie Centrum Karate przy udziale Europejskiego Stowarzyszenia Budo i we współpracy ze związkami sportowymi organizuje i koordynuje szereg imprez ze świata karate i innych sztuk budo: Międzynarodowy Turniej Mistrzów – Mistrzostwa Europy w różnych sportach walki, Warsaw Karate Open (karate), Otwarte Mistrzostwa Polski Spochan (sportowa chanbara). Zawodnicy Centrum mają możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z zawodnikami innych klubów po wniesieniu opłat startowych i odbyciu odpowiednich badań lekarskich. Mistrz Tomasz Piotrkowic zorganizował pierwsze w Polsce mistrzostwa świata w karate, w Warszawie w 1997 roku.

 

centrum MMA WarszawaShihan Michał Piotrkowicz  w walce muay-thai.

 

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM KARATE

  1. W zajęciach w Klubie mogą brać udział, na własną odpowiedzialność, osoby zdrowe, a w przypadku osób niepełnoletnich decyzję o  przystąpieniu do Klubu i udziale w treningach podejmują rodzice lub opiekunowie poprzez zgodę wyrażoną osobiście instruktorowi lub w formie pisemnej. Udział w treningach należy skonsultować z lekarzem – chodzi o treningi o charakterze rekreacyjnym. Udział w nich jest na własna (opiekuna) odpowiedzialność! Zawodnicy Klubu, biorący udział  w walkach sportowych  karate muszą mieć aktualne badania lekarza sportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sporcie wyczynowym.
  2. Dorosły uczestnik lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej jest obowiązany do zapoznania się i zaakceptowania powyższego Regulamiu. Opłacenie pierwszej składki lub wpisowego do Klubu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
  3. Klub zapewnia fachowe prowadzenie treningów, zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Na zajęciach należy podporządkować się poleceniom instruktora.
  4. Nie prowadzimy zajęć w święta i dni wolne od nauki szkolnej.
  5. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Klubu (np. z winy gospodarza obiektu) mogą zostać odrobione w innym terminie w miarę możliwości.
  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz za opiekę nad niepełnoletnimi poza treningiem na sali treningowej.
  7. Przystąpienie do treningów w Klubie wymaga zapisania się z podaniem niezbędnych danych (w przypadku niepełnoletnich osobistej lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna) oraz uiszczenia, najpóźniej przed drugimi zajęciami, w których chce uczestniczyć nowy adept wpisowego do Warszawskiego Centrum Karate, którego wysokość oraz zakres otrzymywanych w jego ramach pomocy do nauki jest ustalana raz do roku.
  8. Dane w postaci telefonu, maila i roku urodzenia uczestnika są przechowywane przez Warszawskie Centrum Karate i nie są udostępniane żadnym osobom i firmom, poza prowadzącymi Klub i treningi. Służą kontaktowi z uczestnikiem bądź jego opiekunem prawnym w celach informacji o działalności Klubu, treningów, a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Po ustaniu uczestnictwa w treningach i rozliczeniu się z Klubem za zajęcia dane są kasowane  po upływie trzech miesięcy.
  9. Składkę bieżącą za treningi (dwumiesięczną) opłacamy przed rozpoczęciem treningów w opłacanym dwumiesięcznym cyklu. Dopuszczalna zwłoka wynosi jeden tydzień. Na przykład trenujący opłaca listopad-grudzień  najpóźniej ostatniego dnia października (nie później niż w pierwszym tygodniu listopada).
  10. Składka bieżąca dla nowych osób (przy ich wstąpieniu do Centrum) ustalana jest następująco: do czwartego treningu w danym miesiącu płatność za cały miesiąc, od piątego treningu płatność 120 zł.
  11. Składki za treningi zbierane są co dwa miesiące od września do czerwca, najpóźniej na dwa tygodnie od rozpoczęcia zajęć, a później przed końcem pierwszego tygodnia okresu opłacanego. Ich wysokość ustalana jest raz do roku.
  12. Wszystkie składki są w jednakowej wysokości, bez względu na długość trwania danego miesiąca i występujące w nim dni wolne od nauki i treningów.
  13. Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi. W razie choroby, trwającej ponad trzy tygodnie lub kontuzji, poświadczonych przez lekarza, składka może zostać przeniesiona na kolejny okres.
  14. Przerwanie ciągłości opłat składki powoduje konieczność uiszczenia wpisowego przed przystąpieniem do zajęć, bez otrzymywania żadnych należnych początkującym pomocy do nauki.
  15. Trzecia i czwarta osoba z najbliższej rodziny zwolnione są z płacenia składek za treningi, tylko wymagane jest wpisowe do Centrum.
  16. Dokonanie wpłaty na konto Klubu (Stowarzyszenia) za treningi całoroczne lub od listopada do czerwca, w terminie do 15 listopada, uprawnia do ustalonej zniżki, co najmniej  10%. Nie dotyczy to wpisowego. Wpłata ze zniżką nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w trakcie jej trwania.
  17. Uczestnictwo w  letnich i zimowych obozach Warszawskiego Centrum Karate oraz w seminariach nie jest obowiązkowe, ale zalecane, szczególnie w przypadku zaawansowanych karateka.
  18. Przystąpienie do egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie, starty w zawodach  oraz udział w letnich i zimowych obozach związane jest z członkostwem w Europejskim Stowarzyszeniu Budo. O członkostwie zaświadcza specjalny identyfikator ESBudo.